Author Topic: RAPORT AL ACTIVITĂŢII PRIMARULUI PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2009  (Read 9912 times)

Moruzi Benoni

  • Primar
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 258
  • Karma: +3/-0
RAPORT
AL ACTIVITĂŢII PRIMARULUI 
PENTRU TRIMESTRUL II AL ANULUI 2009
(APRILIE-MAI-IUNIE/2009)

REFERITOR LA ACTIVITATEA CURENTĂ:
În perioada aprilie-mai-iunie/2009 în activitatea curentă am efectuat următoarele activități:
Am emis un număr de 450 dispoziții, prin care am reglementat diferite domenii de activitate din cadrul administrației publice locale.
Împreună cu consilierii locali ai PD-L am inițiat un număr de 37 proiecte de hotărâri, care au fost supuse aprobării consiliului local.
Am emis 36 certificate de urbanism.
Am emis 24 autorizații de construire.
Am emis 251 adeverințe diverse.
Am emis 101 certificate de atestare fiscală.
Am acordat audiențe și consiliere oricărei persoane care mi s-a adresat în acest sens.
REFERITOR LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE ȘI GOSPODĂRIRE COMUNALĂ:
Am asigurat buna întreținere a drumurilor cu rigolele aferente care au făcut obiectul modernizări și/sau întreținerii în anul 2008 – s-au întreținut zonele de protecție a drumurilor prin cosirea vegetației spontane, s-au văruit arborii de pe domeniul public al comunei, s-au salubrizat căile de acces, zonele de protecție ale acestora, rigolele și malurile iazului Aroneanu ori de câte ori a fost necesar; având în vedere perioada foarte secetoasă ce a caracterizat acest an a trebuit să întreținem prin udări periodice arborii şi arbuştii plantați din primăvară.
REFERITOR LA SERVICIILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE:
Executarea lucrărilor la terenul de sport cu variante multifunţionale (minifotbal, tenis, handbal, volei, etc) şi a unui vestiar cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 160 mp în satul Șorogari au fost întârziate urmare a subfinanțării din acest an, pe de o parte, iar pe de altă parte și ca urmare a faptului că s-a propus de către beneficiar – comuna Aroneanu - modificarea construcției cuprinzând vestiarele și grupurile sanitare, dorindu-se etajarea construcției, spațiul rezultat fiind propus pentru diverse întruniri. Urmare a reproiectării s-a concluzionat că în această etapă costurile ar fi foarte mari, iar cheltuielile cu execuția ar fi întrecut posibilitatea suportării din bugetul local al anului 2009 - chiar și în cel al anului 2010 – aceste cheltuieli deveneau neeligibile pe proiect, suportarea lor făcându-se exclusiv din bugetul local. În aceste condiţii s-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru 15 august 2009. Termenul de finalizare a investiției este 15 decembrie 2009. Finanțarea investiţiei este asigurată din fonduri de la bugetul de stat și fonduri de la bugetul local.
Au continuat lucrările de construire a unei săli de sport, în satul Dorobanț. Termenul de finalizare a investiției fiind luna septembrie/2009. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat și fonduri de la bugetul local.
Proiectul de canalizare a satelor Aroneanu, Dorobanţ şi Şorogari, a suportat întârzieri ca urmare a procedurii de avizare a documentaţiei tehnice de autorizare a construirii de către Agenția de Protecție a Mediului Iași. Fac precizarea că au fost alocați banii pentru proiectare reprezentând contribuția Ministerului Mediului, adică suma de 120.000 de lei. Licitația pentru execuţia lucrărilor se va organiza începând cu luna august/2009. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat și fonduri de la bugetul local.
Au fost organizate licitațiile pentru modernizarea prin asfaltare a drumului comunal Aroneanu-Dorobanț, - ulterior s-au înregistrat contestații și anularea licitației. După reluarea licitației și finalizarea contestațiilor ce au urmat procedura de atribuire s-a încheiat cu atribuirea contractului către firma S.C. „EUROCONSTRUCT GROUP” S.R.L. IAȘI. Întârzierile în începerea lucrărilor sunt o consecință a problemelor întâmpinate urmare a proiectării – studiile geotehnice și expertiza drumului au propus schimbarea soluției tehnice propuse inițial prin studiul de fezabilitate, acest lucru ducând implicit la majorarea bugetului alocat pentru lucrarea respectivă. Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat – sume alocate prin Ministerul Tarnsporturilor.
S-au efectuat lucrările de distribuţie cu apă potabilă a satului Şorogari, urmând ca în luna septembrie/2009 să se procedeze la recepţia lucrării. Am efectuat lucrările de extindere distribuţiei cu apă potabilă a satului Aroneanu, urmând ca în luna septembrie/2009 să se procedeze la recepţia lucrării. Ulterior se va proceda la predarea întregii instalații către Asociația Regională a Serviciului de Apă și Canalizare Iași, a cărei membru este și comuna Aroneanu din anul 2009, urmând ca această entitate să o predea spre administrare către S.C. „ApaVital” S.A. Iași. Finanțarea investiției a fost asigurată din fonduri de la bugetul de stat. Pentru lucrările respective au fost alocați de Guvern, în luna mai/2009, încă 1.280.000 de lei, din care au fost achitate datoriile aferente anului trecut iar cu diferența au fost continuate lucrările în acest an. Față de antreprenor autoritatea locală mai are o datorie de aproximativ 400.000 de lei.
Îmi doresc ca activitatea primarului să fie supusă unei transparențe totale și în acest sens îmi propun ca la fiecare 3 luni să-mi fac publică prezentarea activității, pentru a se cunoaște stadiul și evoluția fiecărei lucrări sau activităţi de interes public. În acest sens voi organiza și întâlniri cu cetățenii pentru dezbateri publice.
Sunt un partener al cetățenilor și solicit sprijinul dumneavoastră ori de câte ori este necesar pentru a soluționa problemele curente cu care se confruntă comunitatea.
Cu deosebită consideraţie vă mulțumește primarul comunei Aroneanu
Benoni Moruzi