Author Topic: accese carosabile pentru locuinte  (Read 3730 times)

vasile

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: +0/-0
accese carosabile pentru locuinte
« on: 22 February, 2010, 14:59:18 PM »
pentru locuinte semicolective,ce accese carosabile se vor asigura?tinand cont ca de la drumul pincipal sunt mai mult de 50m

vasile

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: +0/-0
Răspuns: accese carosabile pentru locuinte
« Reply #1 on: 24 February, 2010, 10:20:02 AM »
ACCESE CAROSABILE


Stabilirea numarului admis de accese din strazile de categoria I si a 11-a, ca si localizarea acestora se va face asffel incat sa nu afecteze fluenta circulatiei.
4.1. - Constructii administrative
4.1.1. - Constructiile administrative cuprinse in anexa 1 la pct. 1.1.1-1.1.10
- accese carosabile directe din strazi de categoria I si a 11-a dupa caz;
- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, dupa cum urmeaza:
* accesul carosabil oficial va fi prevazut pana la intrarea principala a cladirii;
* accesele carosabile pentru personal si cel pentru public vor fi prevazute cu locurile de parcare aferente;
* aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fara a intersecta accesul oficial.
4. 1.2. - Constructiile administrative cuprinse in anexa 1 la pct. 1 .1.1 1 -1.1.13 vor fi prevazute cu accese
carosabile, conform destinatiei si capacitatii acestora, avandu-se in vedere separarea de circulatia publica.
4.2. - Constructii financiar-bancare
4.2.1. - Pentru toate categoriile de cladiri financiar-bancare vor fi prevazute accese carosabile directe din strazi de categoria I si a 11-a, dupa caz.
4.2.2. - Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
4.3. - Constructii comerciale
4.3.1. - Pentru constructiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare.
4.3.2. - in functie de destinatia si capacitatea constructiei vor fi prevazute:
- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului;
- platforme de depozitare si accese masini si utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor.
4.4. - Constructii de cult
Pentru constructiile de cult se vor asigura alei carosabile, in legatura cu reteaua de circulatie majora.
4.5. - Constructii de cultura
4.5.1. - Pentru toate categoriile de constructii de cultura se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal si aprovizionare.
4.5.2. - in functie de destinatia constructiei sau a amenajarii vor fi prevazute:
- alei carosabile in interiorul amplasamentului si parcajele aferente, in cazul in care accesul se face din strazi de categoria I sau a 11-a;
- parcajele necesare in interiorul amplasamentului, in cazul in care accesul se realizeaza direct din strazi de categoria a III -a.
4.6. - Constructii de Invatamant
4.6.1. - Pentru toate categoriile de constructii de invatamant se vor asigura accese carosabile de legatura cu reteaua de circulatie majora si cu mijloacele de transport in comun.
4.6.2. - Se vor asigura doua accese carosabile separate pentru evacuari in caz de urgenta (cutremure, inundatii, incendii).
4.7. - Constructii de sanatate
4.7.1. - Pentru toate categoriile de constructii de sanatate se va asigura legatura cu reteaua de circulatie majora prin doua accese carosabile separate.
4.7.2. - Acceseie carosabile ce vor face legatura cu reteaua de circulatie majora de categoria I si a II-a vor fi realizate prin:
* strazi de categoria a IV-a de deservire locala;
* strazi de categoria a III-a, colectoare, care asigura accesul vehiculelor si al persoanelor actionand in domeniul sanatatii, salubritatii si P.S.I.
4.7.3. - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dupa cum urmeaza:
* cu o banda de circulatie de 3,5 in latime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;
* cu doua benzi de circulatie de 7 in latime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
4.7.4. - Accesul carosabil rezervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal si pacienti.
4.8. - Constructii si amenajari sportive
4.8.1. - Pentru toate categoriile de constructii si amenajari sportive se vor asigura accese carosabile separate pentru public, sportivi si personalul tehnic de intretinere.
4.8.2. - in interiorui amplasamentului vor fi asigurate:
* circulatia carosabila separata de cea pietonala;
* alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona in functie de capacitatea salii sau a stadionului, dar nu mai putin de 7 in latime;
* alei carosabile de circulatie curenta de minimum 35 in latime
* aiei carosabile de serviciu si intretinere de minimum 6 in latime.
4.9. - Constructii si amenajari de agrement
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu si de intretinere.
4.10. - Constructii de turism
4.10.1. - Pentru constructiile de turism vor fi prevazute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal si acces tehnic de intretinere.
4. 10.2. - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o latime minima de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 in vor fi prevazute cu supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere.
4.10.3. - Numarul acceselor si conformarea lor se va face in functie de categoria si capacitatea obiectivului turistic.
4.11. - Constructii de locuinte
4.11.1. - pentru locuinte unifamiliale cu acces si lot propriu se vor asigura:
* accese carosabile pentru locatari
* acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
* alei (semi)carosabile in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 in vor avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 in vor fi prevazute supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere;
* in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locala (fundaturi):
- cele cu o lungime de 30 in - o singura banda de 3,5 in latime;
- cele cu o lungime de maximum 100 in - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat.
4.1 1.2. - Pentru locuinte semicolective cu acces propriu si lot folosit in comun se vor asigura:
* accese carosabile pentru locatari;
* accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;
* in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locala (fundaturi):
- cele cu o lungime de maximum 30 in - o singura banda de 3,5 in latime;
- ceie cu o lungime de 30 in pana la maximum 100 in - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel putin pe o latura; supralungiri pentru manevre de intoarcere la capat.
4.11.3. - Locuintele colective cu acces si lot folosit in comun vor fi prevazute cu:
* accese carosabile pentru locatari
* accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor
* accese la parcaje si garaje.
4.12. - Toate categoriile de constructii
Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
In cazul constructiilor ce formeaza curti interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o latime minima de 3 in si o inaltime de 3,5 m.
Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.