Author Topic: Regulament  (Read 1510 times)

Alexx

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 193
  • Karma: +2/-3
Regulament
« on: 02 February, 2012, 00:52:53 AM »
Regulament  concurs  foto
„Iarna în Aroneanu”
Art. 1

Condiţii generale
1.1 Concursul foto este organizat şi desfăşurat de către Comuna Aroneanu.
1.2 Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Concursului
1.3 Tematica concursului este : “Iarna  în Aroneanu”
1.4 Regulamentul oficial este disponibil oricărei persoane interesate pe web site-ul www.aroneanu.ro (sau www.comunaaroneanu.ro) şi la Biblioteca Publică Aroneanu( e-mail: bibliotecaaroneanu@yahoo.com) în perioada de desfăşurare a Concursului.
1.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora la locaţiile menţionate la art. 1 alin.

Art. 2

Calendarul de desfăşurare al Concursului
2.1 Calendarul concursului este:
30 ianuarie- 15 martie 2012 înscrieri fotografii pe site
16 martie- 20 martie 2012  jurizarea şi anunţarea câştigătorilor
25 martie2012  festivitatea de premiere


Art. 3

Condiţii de participare
3.1 La Concurs pot participa toţi rezidenţii români, indiferent de vârstă.
3.2 Nu se acceptă fotografii royalty-free sau luate din diverse colecţii plătite. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conţinut imoral.
3.3 Utilizatorii trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise în concurs. Organizatorii concursului nu îşi asumă nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis fotografia.
3.6 Rezoluţia minimă acceptată este de 800x600 pixeli
3.7 La Concurs nu pot participa membrii juriului, angajaţii sau rudele lor până la gradul doi inclusiv.
3.8 Fotografiile trebuie să corespundă cerinţelor unei categorii şi să respecte strict tema de concurs
 3.9 Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că persoana, numele, localitatea în care domiciliază şi fotografia pot fi făcute publice şi folosite în materiale electronice sau tipărite de către organizator fără nici un fel de plată aferentă, acord valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale căştigătorilor către organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecţie a acestora.

Art. 4

Desfăşurarea concursului
4.1 Vor exista 2 categorii de concurs: una de fotografie şi una de manipulare foto.
4.2 În categoriile de concurs, se vor încadra fotografiile color sau alb-negru pe tema dată.
4.3 La categoria de fotografie pozele înscrise pe site trebuie să fie cele originale, realizate numai de concurenți. Concurenții vor trebui să poată prezenta imaginea cu care participă în concurs în starea initială, dacă acest lucru va fi cerut de juriu. Nu se pot aplica modificări de bază  asupra imaginilor participante la categoria fotografie, ci doar la manipulare foto . Nu sunt luate in considerare fotografiile cu ramă sau orice formă de watermark
4.4 Categoria "Manipulare Foto" va cuprinde fotografii modificate în manieră digitală. Participanţii vor trebui să păstreze fotografia ori fotografiile originale de la care s-a pornit pe toată  durata desfăşurării concursului. Se pot folosi şi materiale/fotografii care nu sunt proprii atât timp cât acestea nu intră sub incidenţa legii drepturilor de autor. În cadrul acestei categorii se va urmări în general valoarea artistică adaugată prin prelucrare compoziţiei finale. În general nu se va considera manipulare de imagine o lucrare care a suferit corecţii de bază (brightness/contrast, levels, unsharp, înrămare, etc.).
4.5 Titlu fisieruluitrebuie în mod obligatoriu, să respecte forma următoare: denumire sugestivă ( motto)
4.6Un participant nu poate trimite mai mult de 4 fotografii pentru fiecare secțiune de concurs.
Administratorul de rețea va verifica proveniența imaginilor și va selecta automat primele 4 fișiere (poze) trimise, restul urmând a fi eliminate din concurs.
4.7 Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs de către juriu înainte de selecția finală a fotografiilor.


Art. 5

Premiile:
5.1 categoria fotografie Premiul 1 - 300 lei          categoria manipulare foto: Premiul 1 - 300 lei         
                                       Premiul 2 - 200 lei                                                     Premiul 2-  200 lei                                           
                                       Premiul 3 - 100 lei                                                     Premiul 3 – 100 lei
1 Mențiune – 100lei -
pentru cea mai frumoasă fotografie înscrisă în concurs de utilizatorii din comuna Aroneanu

5.2 Pentru a fi validat drept căştigător, participantul are obligaţia de a prezenta organizatorului datele necesare pentru verificarea identităţii: serie şi număr buletin, CNP şi adresa. Numele declarat la înscrierea în Concurs trebuie să fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea organizatorului atrage dupa sine, în mod automat, anularea premiului câştigat de catre participant.
5.3 Nominalizarea câştigătorilor: - premiile 1, 2 şi 3 cât şi menţiunea sunt acordate în urma jurizări

Art. 6
Predarea premiilor
6.1 Acordarea premiilor poate fiun eveniment public.
6.2 Toate premiile Concursului trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, în caz contrar premiile nemaifiind datorate de către Organizator.
6.3 Intrarea în posesia premiilor poate fi realizată prin participarea la festivitatea de premiere
6.4 În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor sau este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu, acesta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai însoţit de un părinte sau de reprezentatul legal.

Art.7
Acord de principiu
Trimiterea fotografiilor şi participarea la concurs presupun că participanţii au acceptat în totalitate condiţiile prezentului regulament şi eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.