Author Topic: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012  (Read 7566 times)

Moruzi Benoni

 • Primar
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 258
 • Karma: +3/-0
RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« on: 12 January, 2013, 22:35:09 PM »
 „Fă tot ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde te afli” – Theodore Roosevelt 1858-1919

RAPORT
AL ACTIVITĂŢII PRIMARULUI ȘI CONSILIULUI LOCAL PE ANUL 2012
Încă de la început țin să le mulțumesc cetățenilor comunei Aroneanu care m-au reconfirmat în funcția de primar pentru mandatul 2012-2016 precum și pentru ajutorul acordat prin crearea majorității din Consiliul Local deținând 10 mandate din cele 13 disponibile. Consilierii locali din partea PNL, distribuiți pe sate, sunt după cum urmează: satul Aroneanu – Bârlescu Neculai, Pleșcan Ioan și Păltinel Mihai; satul Dorobanț - Chiriac Olga, Crețu Gheorghiță, Răileanu Petrică și Rotariu Rodica-Daniela; satul Rediu-Aldei – Bran Petru, Nemțanu Ionel; satul Șorogari – Zlăvog Paul.

1.   CU PRIVIRE LA INFRASTRUCTURA RUTIERĂ:

În cursul anului 2012 am reuşit pietruirea şi/sau balastarea drumurilor de interes local din satele Aroneanu, Dorobanţ şi Şorogari, fiind în curs lucrările din satul Rediu-Aldei. Totodată, am finalizat lucrările de asfaltare cu stratul de uzură la drumul comunal Aroneanu-Dorobanț, s-au reparat podurile și podețele de pe cursul acestui drum și au fost amenajate rigolele betonate.
S-au desfăcut podurile și podețele de pe raza satului Aroneanu pentru a le decolmata, ulterior procedându-se la reamplasarea acestora și asigurarea corespunzătoare a traficului rutier.
Am configurat noi drumuri în Planurile Urbanistice Zonale din satul Dorobanț de care vor beneficia persoanele cărora li s-au atribuit loturile în vederea construirii caselor de locuit și a anexelor aferente. În satul Rediu-Aldei am trasat noi drumuri pentru construcțiile existente și am reconfigurat alte trasee în așa fel încât drumurile să fie în imediata vecinătate a locuințelor persoanelor din localitate și nu cum erau până la această intervenție (se mergea efectiv prin pășune fără o amenajare urbanistică).
Am întocmit documentația tehnică necesară amenajării căilor de acces din zona centrală a satului Aroneanu (rond) precum și o parte din toate căile de acces care derivă din rond. Urmează să obținem avizele necesare și emiterea autorizației de construire, pentru ca ulterior să scoatem la licitație lucrarea.
În perspectiva asfaltării drumului comunal Aroneanu-Șorogari, actualmente aducem pământ de umplutură în vederea extinderii părții carosabile, apa erodând malurile și erodând în unele zone până la aproape o bandă din cele două necesare carosabilului. Fac precizarea că drumul comunal Aroneanu-Șorogari în anul 2012 a rămas singurul dintre drumurile care fac legătura satelor cu reședința de comună care nu este asfaltat.
Din nefericire, a fost suspendată finanțarea Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii prin Ordonanță de Urgență a Guvernului. Prin acest program comuna Aroneanu urma să fie beneficiara modernizării prin asfaltare a unor drumuri de interes local în satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari, proiecte aprobate la finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Dacă nu se va relua finanțarea programului va trebui să identificăm o altă soluție de finanțare nerambursabilă.
De la căderea zăpezii, pe data de 09 decembrie 2012, și până în prezent am asigurat deszăpezirea căilor de acces de interes public într-o ordine care se va păstra pe toată perioada mandatului, respectiv, la început drumurile care asigură accesul către municipiul Iași din fiecare sat al comunei, ulterior drumurile de interes local din cadrul fiecărui sat.

2. CU PRIVIRE LA INFRASTRUCTURA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI SUSȚINEREA ACTULUI EDUCAȚIONAL:

S-a derulat proiectul cu finanțare europeană prin care 160 de elevi de la şcolile generale din comunitate au beneficiat de burse și de un program suplimentar de pregătire la limba română, matematică, informatică și limba engleză. Și această finanțare a fost suspendată la nivel național, fiind reluată în luna decembrie/2012. În cadrul acestui program, avem restanțe financiare față de cadrele didactice și personalul de specialitate (asistenți sociali, psihopedagogi), dar pe măsura descongestionării finanțării la nivel național și această problemă își va găsi soluția.
Referitor la susținerea actului educațional, în iunie 2012 am fost la a cincea ediție de premiere a elevilor cu rezultate deosebite la învățătură înscriși la școlile generale din comună, premiul a constat în excursii prin țară (premiere pentru cei mai buni elevi, respectiv primii 3-4 din fiecare clasă).
În calitate de membru al comisiei de recepție am semnat procesul-verbal de recepție finală la Școala generală din satul Aroneanu, constructorul efectuând mici lucrări de reparații la imobil, apărute pe perioada de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.
Am demolat corpul vechi al Școlii Aron-Vodă Aroneanu urmând ca în viitor să amenajăm pe vechiul amplasament un mic parc și să reparăm împrejmuirea curții școlii.
Am achiziționat lemnele pentru sezonul rece 2012-2013, am asigurat sumele necesare construirii unei magazii pentru lemne la școala generală din satul Rediu-Aldei și pentru extinderea grupurilor sanitare ale grădiniței din satul Aroneanu.
Am depus spre finanțare prin Programul Transfrontalier România-Moldova-Ucraina împreună cu alte două unități administrative din țările partenere un proiect prin care urmăresc implementarea unui sistem de încălzire cu pompe de căldură și a apei menajere cu panouri solare la Școala din satul Aroneanu. Proiectul a fost preselectat, urmând ca în primele 3-4 luni ale anului 2013 să primim răspunsul final cu privire la aprobarea sau nu  a acestuia la finanțare.
S-a derulat proiectul cu finanțare UNICEF, urmând ca în anul 2013 să asigurăm continuarea acestuia cu asigurarea finanțării de la bugetul local.

3.   CU PRIVIRE LA RELAŢIILE AUTORITĂŢII LOCALE CU UNITĂŢILE DE CULT:

   Avem depus în numele comunei Aroneanu și aprobată cererea de finanțare nerambursabilă pentru proiectul de reabilitare a bisericii din satul Aroneanu, ctitorie a ultimului Mușatin – Aron-Vodă, în luna septembrie/2012 s-a efectuat vizita în teren de către o echipă a finanțatorului iar la sfârșitul controlului recomandarea a fost să se semneze contractul de finanțare. Ulterior s-a emis notificarea de aprobare a cererii și de intrare în altă fază de evaluare, efectiv faza precontractuală. S-au solicitat avize și acorduri suplimentare, în luna decembrie a anului 2012 comuna Aroneanu a depus documentațiile necesare urmând ca în primele săptămâni ale anului 2013 să ni se comunice avizele și acordurile. Dacă se va trece cu bine și peste această fază, comuna Aroneanu va primi invitația de a semna contractul de finanțare.
   Totodată, în luna septembrie/2012 am depus la Secretariatul General al Cultelor din Cadrul Guvernului României o solicitare de fonduri pentru reabilitarea, consolidarea și restaurarea bisericii cu hramul Sf. Ilie din satul Rediu-Aldeu, monument încadrat ca Monument istoric de categoria B.

4.   CU PRIVIRE LA ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZAREA APELOR MENAJERE:

   Am început lucrările pentru alimentarea cu apă a satului Rediu-Aldei, fiind finalizate lucrările de distribuție, urmând ca în anul 2013 să continuăm cu lucrările de aducțiune și cu construirea rezervorului suplimentar de 200 mc.
   Pentru lucrările de canalizare în satele Aroneanu, Dorobanț și Șorogari am accesat toate fondurile de la finanțator (adică de la Ministerul Mediului), urmând ca în anul 2013 să asigurăm din bugetul propriu și printr-un împrumut diferența de 1.100.000 lei reprezentând cofinanțarea din partea comunității pentru finalizarea proiectului respectiv și punerea acestuia în funcțiune.

5. CU PRIVIRE LA LOCURILE DE AGREMENT ȘI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER:

   S-au efectuat lucrări specifice de întreținere la Parcul din satul Șorogari.
   În anul 2012 Autoritatea Fondului de Mediu nu a asigurat finanţarea proiectului „Construire parc în sat Dorobanț”, comuna Aroneanu finalizând licitația de atribuire a contractului în luna martie/2012.
   Am asigurat serviciile specifice menținerii în stare de funcțiune a bazei sportive multifuncționale de la Șorogari. Actualmente baza sportivă și parcul se află în administrarea Asociației pentru Dezvoltare Rurală Aroneanu (A.D.R.A).
   Am asigurat sumele necesare finanțării celei de-a cincea ediție a Zilelor comunei organizată în preajma datei de 27 iulie a fiecărui an.

6.   CU PRIVIRE LA SUSȚINEREA ACTIVITĂȚILOR DE POLIȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ PE RAZA COMUNEI:

   Am asigurat finanțarea lucrărilor de reabilitare termică a Postului de Poliție al comunei Aroneanu prin montarea unei centrale termice, a caloriferelor și a instalației termice aferente. După lucrările de montaj și punere în funcțiune, acestea au fost predate în folosință gratuită reprezentatului Postului de Poliție al comunei Aroneanu.

7.   CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ:

   În baza relației contractuale cu Asociația pentru Dezvoltare Rurală Aroneanu (A.D.R.A) am asigurat activitățile edilitar/gospodărești (întreținerea rigolelor, cosirea vegetației din zona de protecție a căilor de acces, toaletarea arborilor, plantarea arborilor și înlocuirea celor uscați, deszăpezirea pe timpul iernii, lucrări de întreținere și igienizare la obiectivele aparținând comunei Aroneanu – sediu administrativ, școli, cămin cultural, grădinițe, bază sportivă, parc,  - amplasare mobilier urban – bănci, mese, etc.

8.   CU PRIVIRE LA PATRIMONIUL APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL COMUNEI ARONEANU ȘI ADMINISTRAREA ACESTUIA:

   Comuna Aroneanu a achiziționat terenuri agricole de la persoanele fizice interesate să le vândă. Scopul este ca în timp să păstrăm un patrimoniu local care să poată fi pus la dispoziția celor interesați să-l lucreze sau să investească, după caz.

9.   CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE SALUBRIZARE A COMUNEI:

   Începând cu luna noiembrie/2012 am reușit achiziționarea pubelelor și punerea la dispoziția gospodăriilor din satele Dorobanț și Șorogari. Introducerea serviciului de salubrizare a fost posibil ca urmare a pietruirii drumurilor din satele Șorogari și Dorobanț, lucrare fără de care nu era posibil ca utilajele firmei de salubrizare să poată opera în orice condiții meteorologice.
   Operatorul de până acum, S.C. Predemet S.R.L. ne-a notificat că nu mai poate desfășura activitățile de salubrizare în condițiile de preț de până atunci, solicitând continuarea activităților numai dacă aplică un tarif de trei ori mai mare. În urma consultării și cu alți operatori și cu acordul consiliului local am decis ca pe raza copmunei Aroneanu să opereze firma S.C. Salubris S.A. Iași cu următoarele tarife: 1. gospodăriile cu o persoană – 5/lei/lună; 2. gospodăriile cu două persoane – 10 lei/lună; 3. gospodăriile cu trei persoane – 15 lei/lună; 4. gospodăriile cu 4 persoane – 20 lei/lună; 5. gospodăriile cu cinci sau mai multe persoane 25 lei/lună; 6. pentu agenții economici s-a stabilit 25 lei/lună/pubelă de 0,24 mc.

10.   CU PRIVIRE LA ALIMENTAREA CU GAZ METAN:

   Prin Hotărârea Guvernului nr. 566 din 30 mai 2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 449 din 5 iulie 2012 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni". Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.033 din 24 octombrie 2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 729 din 29 octombrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 566/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni".
   Traseul conductei este și pe raza comunei Aroneanu, undeva în zona cătunului Ștefănucă (Ionești), de unde va exista posibilitatea amplasării unei stații de reglare a presiunii și a alimentării cu gaz metan a satelor comunei Aroneanu.

11.   CU PRIVIRE LA IDENTIFICAREA ZONELOR REZIDENȚIALE ȘI PUNEREA ACESTORA LA DISPOZIȚIA TINERILOR, ÎN CONDIȚIILE LEGII:

   AVEM identificate două parcele în satul Dorobanţ cu un total de 77 loturi construibile. Pe aceste parcele sunt finalizate documentaţiile urbanistice (Planuri Urbanistice Zonale), o parte dintre loturi fiind deja atribuite cu titlu gratuit tinerilor, în condițiile legii.
   Totodată, s-au identificat zone care pot face obiectul lotizării și construirii și în satele Rediu-Aldei și Șorogari. În acest moment lucrăm la documentațiile urbanistice, studiile topo, studiile geotehnice și de arhitectură.

12.   CU PRIVIRE LA BUGET, IMPOZITE, TAXE ȘI AMENZI:

La sfîrșitul anului am închis execuția bugetară a anului 2012 și am întocmit proiectul de buget pe anul 2013. Acest proiect va suferi modificări în funcție de sumele alocate de la bugetul de stat reprezentând cote și sume din taxa pe valoarea adăugată și cote și sume din impozitul pe venit. Supunerea aprobării proiectului de buget se va face în prima ședință a consiliului local după apariția Legii bugetului de stat pe anul 2013. Prioritar pentru anul 2013 este asigurarea cofinanțării proiectelor, multe din acestea fiind închise din punct de vedere fizic, cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu sunt închise și financiar, comuna Aroneanu având datorii la constructori cu sumele reprezentând cofinanțarea fiecărui proiect.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, am procedat la întocmirea proiectului privind impozitele, taxele și amenzile locale cu aplicabilitate în anul 2013. Proiectul de hotărâre va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Aroneanu imediat după adoptarea Hotărârii Guvernului prin care se vor aproba noile valori actualizate cu coeficientul de inflație.

13.   CU PRIVIRE ASOCIERILE COMUNEI CU ALTE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE:

Comuna Aroneanu este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași, în cadrul căreia și-a propus accesarea de fonduri pentru reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii din comunitate.
Comuna Aroneanu este și membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aroneanu-Victoria, în cadrul căreia și-a propus accesarea de fonduri pentru reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii din comunitate.
Comuna Aroneanu este membră a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Ștefan cel Mare, alături de alte 9 comunități din județul Iași și 3 comunități din județul Vaslui. În cadrul acestei asocieri primarii și-au propus accesarea de fonduri inițial în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală atât pentru mediul public cât și pentru mediul privat. Începând cu anul 2013 în cadrul acestei asocieri vom depune cereri de finanțare direct la Comisia Europeană prin care vom solicita fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.
Comuna Aroneanu este membră a A.R.S.A.C.I.S. prin care se operează pe raza comunei Aroneanu serviciul de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat. Canalizarea va opera prin același operator.
Comuna Aroneanu este membră a A.D.I.S. prin care în comuna Aroneanu și la nivel județean se vor opera serviciile de salubrizare.
Comuna Aroneanu este membră a ACoR în cadrul căreia comuna Aroneanu deține funcția de președinte la nivel județean și prin care asigurăm necesarul de personal strict necesar activităților din primărie.
Comuna Aroneanu este membră a A.D.R.A. prin care asigurăm serviciile de administrare, gospodărire comunală și de întreținere a domeniului public și privat de la nivelul comunei Aroneanu.
Cu deosebită consideraţie,
Primar, Benoni Moruzi

cotrutaflorin

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #1 on: 27 January, 2013, 12:43:26 PM »
Stimate Domnule Primar,
O intrebare ce deriva din raportul prezentat, si o observatie dupa alegeri.

Intrebarea: Caile de acces din Rondul aflat in centrul satului Aroneanu vor fi asfaltate, si daca da, cand preconizati acest lucru?

Observatia: atat deputatul cat si senatorul alesi de cetatenii comunei Aroneanu sunt acum ministri, cu resorturi foarte importante, si care va pot sprijini. La urmatoarele alegeri, va vom putea vota NUMAI daca ne veti putea arata in mod concret cum i-ati determinat pe cei doi, si nu numai pe ei, sa satisfaca nevoile noastre: asfalt, canalizare, apa, gaz.

Daca si atunci vom inota in noroi si vom chema vidanja, inseamna ca nu ati reusit, nici Dv. si nici cei doi ministri, si in consecinta nu mai meritati votul nostru.

Deocamdata, cel putin in ceea ce ma priveste, va acord credit total, si VA ROG sa faceti in asa fel incat nu numai sa-l pastrati, ci chiar sa-l sporiti.

Cu toata stima si increderea,
Cotruta Florin (e un pseudonim, fireste)


Moruzi Benoni

 • Primar
 • Sr. Member
 • *****
 • Posts: 258
 • Karma: +3/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #2 on: 02 February, 2013, 13:22:33 PM »
Bună ziua,

Cu privire la întrebare: Rondul din centrul satului Aroneanu face obiectul unui proiect de modernizare prin asfaltare (precum și o parte din fiecare drum ce derivă din acesta), proiect întocmit încă din anul 2009 dar pentru care nu am asigurat bugetarea investiției deoarece am preferat să se finalizeze înființarea rețelei de canalizare din zonă, a trebuit să spargem tot centrul comunei cu rețeaua de canalizare, iar după finalizarea investiției și predarea acesteia către operatorul atestat, respectiv SC Apavital SA Iași, se va proceda la acordarea unui termen rezonabil (6-12 luni) pentru ca toate gospodăriile din zonă să se racordeze la rețeaua de canalizare. După ce toate acestea vor fi înfăptuite voi identifica soluțiile financiare pentru bugetarea lucrărilor de asfaltare din zona respectivă. Nu mi-am permis să aloc fonduri pentru asfaltare după care să procedez la distrugerea sistematică a lucrării cu canalizarea și racordurile individuale ale gospodăriilor din zonă.

Cu privire observație: Astăzi nu am motive să mă îngrijorez că miniștrii din colegiul din care face parte și Aroneanu nu vor sprijini proiectele comunității noastre. Dar, cu tot respectul, să vă expun punctual ce  a făcut și cum a făcut fiecare dintre ei nu-mi stă la îndemână, tocmai pentru a-i proteja de opiniile mai mult sau mai puțin subiective. O acțiune care v-aș prezenta-o dumneavoastră ca o susținere din partea acestora pentru un proiect ar putea fi apreciată ca „lobby” iar pentru altcineva ca „trafic de influență”. Vă asigur că de la alegerile din iunie/2012 și până astăzi parlamentarii din colegiu m-au susținut în demersurile ce-mi erau necesare pentru proiectele comunității și cu siguranță acest lucru se va întâmpla și pe viitor. Mai mult decât atât, apreciez că fiecare reprezentant al unei comunități are obligația de a identifica soluțiile și oamenii potriviți care să ducă la modernizarea infrastructurii locuitorilor pe care-i reprezintă. Nu e bine să-i cereți unui ministru să aibă competențele și rezultatele muncii unui primar și unui primar să rezolve cele ce stau în competențele unui Guvern. Sunt lucruri care se întrepătrund până la un anumit nivel de la care trebuie ca fiecare să se descurce, ca să fiu mai bine înțeles.

Pentru cele bune din comunitate vă rog să fiu judecat la pachet cu ceilalți reprezentanți politici (județeni și centrali) iar pentru cele rele numai pe primarul comunei, adică pe Moruzi Benoni, pentru că numai eu mă pot face vinovat de orice nerealizare și nu altcineva.

Sunt îngrijorat cu privire la „înnotul” prin noroi, deoarece în anul 2012 am reușit ca 3 din cele 4 sate să le pietruim și sper să nu ne fi scăpat chiar ulița din fața gospodăriei dumneavoastră. Mai avem de pietruit satul Rediu-Aldei.

Vă mulțumesc pentru încrederea cu care m-ați onorat și sper să reușesc să o înmulțesc, după cum spuneați, dacă nu, tot dumneavoastră ați dat soluția. Nu am trăit vreodată și nu am de gând să trăiesc cu spaima decapitării, pierderii, eșecului, am trăit cu bucuriile de a face lucruri și de a ajuta oamenii și cu aceste bucurii am de gând să continui în viață indiferent ce voi alege să fac. Viața este făcută din alegeri și sper ca și eu să fi făcut alegeri bune pentru cei din jurul meu și implicit pentru comuna Aroneanu.

Vă asigur de toată considerația mea.
Primar, Benoni Moruzi.

cotrutaflorin

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 12
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #3 on: 07 February, 2013, 08:47:45 AM »
Stimate Domnule Primar,
In primul rand va multumesc pentru raspuns. Ati acordat atentie si timp interpelarii mele. Daca ceea ce am scris anterior suna a amenintare, imi cer scuze. Nu am intentionat sa va amenint ca va veti pierde functia. Sunt unul dintre cei (multi sau putini, nu stiu) care doresc responsabiliarea politicienilor! Nu mai vreau sa mi se faca promisiuni fara acoperire! Dv. personal nu ati promis, ati spus ca veti incerca sa faceti. E altceva! Dar parlamentarii nostri uita de cele mai multe ori ca au primit voturi pentru ca au promis si chestiuni ce tin mai mult de competenta primarilor, pe care dupa alegeri nu-i mai sprijina.

Cat despre pietruire...Va rog sa nu va suparati, dar priviti va rog pe fereastra biroului Dv: la nici 50 de metri in fata, pe drumul ce pleaca de la Magazinul Economic, numai piatra nu e! Cand ploua mai mult, cei ce merg pe jos nu prea au de ales. E un trotuar pe partea stanga, de multe ori acoperit si acela cu noroi.

Inteleg eforturile Dv. si le apreciez sincer. Credeti-ma, aveti in mine un sustinator. Nu e treaba mea sa stiu, nici nu sunt curios sa aflu discutiile celor ce au functii de decizie. Dar un orizont de asteptare pentru rezolvarea problemelor care sa nu se apropie de urmatoarele alegeri este o chestiune fireasca. E foarte usor de spus: nu sunt bani. Dar poate ca un camion de balast in gropile despre care v-am vorbit nu ar secatui bugetul Primariei...

Va multumesc pentru ceea ce ati facut, va incurajez sa faceti pe mai departe tot ceea ce veti putea. Incerc sa fiu obiectiv, si de aceea va sustin ca primar. Ca om, aveti toata consideratia si respectul meu.

Spor in toate.
Cotruta Florin

adrian_prodan

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #4 on: 14 February, 2013, 15:38:43 PM »
"Sunt îngrijorat cu privire la „înnotul” prin noroi, deoarece în anul 2012 am reușit ca 3 din cele 4 sate să le pietruim și sper să nu ne fi scăpat chiar ulița din fața gospodăriei dumneavoastră. Mai avem de pietruit satul Rediu-Aldei."

Domnule primar, noi chiar ne facem griji cu privire la "innotul prin noroi". Intr-adevar drumul spre Sorogari a fost pietruit insa acum arata ca dupa bombardament. Cred ca s-ar putea totusi  se se niveleze cu o lama si sa se imprastie ceva nisip pentru acoperirea gropilor catusi de putin, asta deoarece inteleg ca sansele sa se asfalteze anul acesta sunt minime.
 Totodata apreciem eforturile dumneavoastra de a transforma comuna Aroneanu intr-o comunitate care sa beneficieze de toate conditiile necesare unui trai decent(canalizare, apa, drumuri).

Va multumim anticipat.

marian

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #5 on: 18 February, 2013, 19:34:30 PM »
Adrian, trebuie sa mergem mai departe, si sa asteptam......vremuri mai bune.

irinuca

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #6 on: 18 March, 2013, 14:47:56 PM »
Domnule Primar, ati mentionat in Raportul de activitate ca "Vă asigur că de la alegerile din iunie/2012 și până astăzi parlamentarii din colegiu m-au susținut în demersurile ce-mi erau necesare pentru proiectele comunității și cu siguranță acest lucru se va întâmpla și pe viitor." Ne puteti spune care au fost proiectele pentru care parlamentarii din colegiu v-au sustinut si care sunt proiectele dvs viitoare pentru care urmeaza sa primiti finantare?
Va multumesc.

ira7373

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #7 on: 25 March, 2013, 20:09:47 PM »
IRINUCA,
Cu putina atentie la ceea ce s-a intamplat in jurul nostru, la ce s-a scris in presa de-a lungul ultimilor ani, la ce s-a raportat periodic si cu putina participare la activitatile comunei Aroneanu, avem toate raspunsurile in  fata ochilor si orice lamurire suplimetara ne este de prisos. Ultima "isprava", de pe la noi, este repopularea lacului Aroneanu cu peste, pentru aducerea de venituri la bugetul local prin intermediul taxelor pentru pescuit.Dar si acest lucru se stia ca sa va face.Gasiti o mainera de a va implica in viata comunei noastre si veti sti de toate.Cu respect, Irina Lupu

sebyy

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: +1/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #8 on: 27 March, 2013, 09:23:50 AM »
Apropo de popularea lacului ...stie cineva cam ce si cat s-a bagat ?

irinuca1

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #9 on: 27 March, 2013, 16:26:28 PM »
Draga Irina Lupu, eu ma refeream la proiectele de amploare, pe care domnul primar le sustinea in campania electorala, cum ar fi finalizarea retelei de canalizare, asfaltarea drumurilor principalepietruirea drumurilor din comuna ca sa nu mai inotam prin noroi pe o vreme ca aceasta, sa nu ne mai stricam masinile prin gropi. Daca din taxa de pescuit vor veni multi bani la bugetul local este f bine, insa cred ca mult mai multi bani vor veni la buget din impozitele pe locuinta, locuinte pe care oamenii interesati le-ar construi in comuna  daca ar avea toate utilitatile. Dar probabil cei care ne conduc stiu mai bine ce este de interes pentru comuna noastra. Tu poate probabil mergi in fiecare zi pe la primarie si afli ce proiecte sunt, insa cei care sunt mai ocupati nu afla chiar toate noutatile si poate nu au timp sa se implice in proiectele primariei, caci la urma urmei de asta platim taxe si impozite nu?

Cu respect si deosebita consideratie.

ira7373

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #10 on: 03 April, 2013, 22:48:18 PM »
IRINUCA, IRINUCA1,
se pare ca privim un pic diferit lucrurile.Dumneavaostra doriti ca in comuna Aroneanu sa se petreaca lucruri spectaculoase in ceea ce priveste dotarea edilitara.Doriti ca permanent cuantumul sumelor investite sa fie de ordinul milioanelor de Euro.Va doriti "o tara ca afara". Inteleg acest lucru. Imi doresc si eu sa fim in "Top 3-Investitii majore in Romania". Dar vremurile de recesiune economica in care se afla intreaga Europa ne arata, de fapt, ca fiecare leu conteaza, pentru ca atat avem la dispozitie. Nu sunt un om care sa se multumeasca doar cu putin, din contra, dar ma bucur sincer si de urmatoarele lucruri mici: de fiecare metru nou de drum pietruit, de fiecare m2 dat in folosinta tinerilor pentru a-si construi case, de fiecare metru de drum deszapezit iarna, de fiecare copac sadit, de fiecare sant curat, de fiecare casa nou conectata la apa sau la energia electrica, de fiecare parinte care vine de la munca din strainatate cu un banut in plus, de fiecare computer nou al unui copil, de fiecare tradafir plantat, de fiecare peste aruncat in lac, de fiecare hectar cultivat si intretinut de fermieri, de fiecare magazin deschis, de fiecare parc deschis copiilor, de fiecare teren sau sala de sport, de fiecare proiectel la care muncesc oameni inimosi pentru cativa lei sau ca voluntari.Pentru ca toate acestea aduc mereu bucurii si reprezinta faptul ca ne indreptam spre civilizatie.Cine se muta nou in Aroneanu STIE ca va fi o comuna de top ca dotari, pentru ca autoritatile STIU  ce au de facut, chiar cu bani putini. Lacurile, padurile, bisericile, oamenii...  ne fac reprezentativi si atractivi pentru ceilalti, nu doar drumurile si canalizarea. La ce ar fi buna o sosea asfaltata impecabil intr-o comunitate invizibila, inerta???Cu respect, Irina Lupu
« Last Edit: 03 April, 2013, 22:50:50 PM by ira7373 »

sebyy

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: +1/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #11 on: 09 April, 2013, 09:44:20 AM »
Ma lumineaza si pe mine cineva cu popularea lacului ? Nu reusesc sa gasesc nici o informatie ...

ira7373

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #12 on: 09 April, 2013, 22:50:22 PM »
Domnule Sebyy,
elevilor care au fost de fata cand s-a populat lacul Aronenu, li s-a spus ca au fost 3 tone de crap romanesc si crap oglinda(ca si acum 2 ani), cu greutatea cuprinsa intre 1 si 6 kg si ca "biletul" pentru pescuit va fi 50 lei pe zi.Azi am vazut numerosi pescari cu firul intins in apa.Deci s-a micsorat sigur cantitatea de peste!!!Cu respect,Irina Lupu

sebyy

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 62
 • Karma: +1/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #13 on: 10 April, 2013, 09:59:27 AM »
La vremea asta inca sunt in siguranta crapii din balta :). Multumesc .

ira7373

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 17
 • Karma: +0/-0
Re: RAPORT ACTIVITATE PRIMAR SI CONSILIUL LOCAL PE ANUL 2012
« Reply #14 on: 14 April, 2013, 22:50:26 PM »
Domnule Sebyy,
cu placere. Dar sa stiti ca nu chiar toti "locatarii apelor" sunt in siguranta.Din ce stiu eu, se pescuieste bine si nu pitici, ci pesti mari, spre satisfactia pescarilor!!!
Cu respect, Irina Lupu