Author Topic: Documentele necesare obținerii certificatului de urbanism  (Read 399 times)

Paul-Sorin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 17
  • Karma: +0/-0
  • "Be the change you want to see in the world"
Documentele necesare obținerii certificatului de urbanism
« on: 03 November, 2016, 11:10:34 AM »
Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism") , in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:
1.elementele de identificare a solicitantului;
2.elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;
3.elementele care definesc scopul solicitarii;

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:
1.pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
2.pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie.